Over ons

Round Table is opgericht in Engeland in 1927 door Louis Marchesi. Manchesi was tot de oprichting zelf lid van een (andere) service club zonder leeftijdsgrenzen en zag hiervan de beperkingen: jongere leden gedroegen zich minder vrij in de aanwezigheid van oudere leden. De leeftijdsgrens voor de nieuw op te richten ‘Round Table’ werd dan ook vastgesteld op 20 tot en met 40 jaar.

Beperkt aantal ‘classificaties’ van beroepen werd wenselijk geacht, hooguit 1-2 leden uit een beroepsgroep, zodat men kon leren van inzichten van Tafelaars met een andere professie. Tevens werd er van elk lid verwacht midden in de gemeenschap te staan zodat ieder die gemeenschap op zijn manier kon dienen. Bijeenkomsten waarin voordrachten gehouden werden en waarin gastsprekers het woord kregen bevorderden het voorgaande.

De Nederlandse Tafelronde werd 7 juni 1946 opgericht door Henk Bruna. Dhr. Bruna was voor zijn werk voor de oorlog naar Engeland geweest en had daar kennis gemaakt met het ‘Tafelen’. De opzet was in principe hetzelfde als bij de Engelse Roundtable, hoewel de statuten werden aangepast. Het logo van de roundtable is ontleend aan de legendarische Koning Arthur, het stelt de samenkomst van jonge mannen aan een ronde tafel voor.

Vanaf 1946 tot nu is aantal tafels in Nederland gestaag gegroeid tot 189 met bijna 3000 leden. Internationaal is de Roundtable actief in vele landen. De overkoepelende landelijke tafels zijn weer ‘Round Table International’. Hoewel het lidmaatschap gebonden is aan een leeftijdsgrens en de leden derhalve op een gegeven moment de Tafelronde zullen verlaten, is het geenszins de bedoeling dat het contact met de oud tafelaars wordt verbroken.

Nieuwe leden voor de Round Table worden voorgedragen door de bestaande leden. Een vereniging voor mannen tussen de ca. 25 en maximaal 40 jaar die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de leden of een gastspreker.

RoundTable 67 Mijnstreek werd opgericht op 31 januari 1958 door een aantal enthousiaste mannen, waarvan een groot deel niet uit de streek kwamen en werkzaam waren bij DSM. Een aantal evenementen vinden al sinds jaar en dag plaats. Om de belangrijkste te noemen:
  • Indian Summer Rally
  • Schuttersfeest
  • Mannenweekend
  • Kerstdiner
  • Euromeeting
  • Overige jaarlijkse bijeenkomsten

The young business and professional men of his country must get together round the table, adopt methods that have proved so sound in the past, adapt them to the changing needs of the time and whenever possible improve them

— EDWARD WINDSOR